Ukrajnai menekültek figyelmébe! / Вниманию беженцев из Украины! / To the attention of refugees from Ukraine!

március 9, 2022 Megosztás Facebookon

Az orosz-ukrán háború elől Magyarországra menekült, vérzékenységgel érintett betegek ellátása biztosított a magyar egészségbiztosító (NEAK) tájékoztatása szerint. A Magyar Hemofília Egyesület (MHE) csatlakozva az Európai Haemophilia Konzorcium (EHC) kezdeményezéséhez minden tőle telhető segítséget biztosít a hozzá forduló vérzékeny betegeknek.

Az alábbiakban megtalálja három nyelvű tájékoztatásunkat a segítségnyújtással kapcsolatban.

FONTOS FELHÍVÁS mindenkinek, aki elhagyja Ukrajnát – kérjük, győződjön meg róla, hogy minden orvosi dokumentuma magánál van, különösen, ha különleges ellátásra és/vagy gyógyszerekre van szüksége. EZ NAGYON FONTOS!

 Magyarország: Néhány információ a magyarországi körülményekről az Ukrajnából érkezőknek:

 • A magyar hatóságok egyformán tekintenek az ukrán állampolgárokra és más, Ukrajnában legálisan tartózkodó állampolgárokra. Az Ukrajnából érkező ukrán állampolgárok, valamint az ukrán állampolgársággal nem rendelkező, de legálisan Ukrajnában tartózkodó személyek kérhetnek menekültstátuszt Magyarországon, és a magyar hatóságok ideiglenes védelemre jogosultnak ismerik el őket. A határon kérhetik menekültstátuszukat.
 • Bár az ukrán állampolgárok legálisan tartózkodhatnak Magyarországon, útlevéllel, de fontos, hogy hivatalos menekültstátusszal rendelkezzenek, hiszen csak így kaphatnak térítésmentesen megfelelő orvosi ellátást és gyógyszeres kezelést.
 • Bármely kezelőközpontban megoldható a menekült státuszú hemofíliás betegek ellátása. A magyarországi hemofília kezelőhelyek elérhetőségei társaságunk honlapján találhatók: https://www.mhe.hu/kezelohelyek/
 • Kapcsolatfelvétel: mhe@mhe.hu

***

ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ всем, кто покидает Украину – пожалуйста, убедитесь, что у вас есть все ваши медицинские документы, особенно если вам требуется особый уход и/или лекарства. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!

Венгрия: Немного информации о Венгрии для приезжающих из Украины:

 • Власти Венгрии в равной степени считают граждан Украины и других граждан, законно проживающих в Украине. Граждане Украины, прибывающие из Украины, и лица, не имеющие украинского гражданства, но проживающие в Украине на законных основаниях, могут подать заявление на получение статуса беженца в Венгрии и признаются венгерскими властями имеющими право на временную защиту. Они могут подать заявление на получение статуса беженца на границе.
 • Хотя граждане Украины могут легально проживать в Венгрии по паспорту, важно, чтобы они имели официальный статус беженца, так как это единственный способ бесплатно получить соответствующую медицинскую помощь и лекарства.
 • Любой лечебный центр может лечить больного гемофилией со статусом беженца. Контактные данные центров лечения гемофилии в Венгрии можно найти на веб-сайте нашего общества: https://www.mhe.hu/kezelohelyek/
 • Контакт: mhe@mhe.hu

***

IMPORTANT REMINDER to everyone leaving Ukraine – please make sure you have all your medical documents with you, especially if you require special care and/or medications. IT IS VERY IMPORTANT!

 Hungary: Some information about Hungary for people coming from Ukraine:

 • The Hungarian authorities consider Ukrainian citizens and other citizens legally residing in Ukraine equally. Ukrainian citizens arriving from Ukraine and persons who do not have Ukrainian citizenship but are legally residing in Ukraine can apply for refugee status in Hungary and are recognised by the Hungarian authorities as eligible for temporary protection. They may apply for their refugee status at the border.
 • Although Ukrainian citizens can legally reside in Hungary, with their passport, but it is important that they have official refugee status, as this is the only way to receive appropriate medical care and medication free of charge.
 • Any treatment centre can treat a haemophilia patient with refugee status. The contact details of hemophilia treatment centres in Hungary can be found on our society’s website: https://www.mhe.hu/kezelohelyek/
 • Contact: mhe@mhe.hu