Közgyűlési Meghívó 2018

március 18, 2018 Megosztás Facebookon

Tisztelettel meghívjuk a Magyar Hemofília Egyesület éves, rendes közgyűlésére.

Időpont: 2018 április 14. (szombat) 10 óra, vége körülbelül 13 órakor

Helyszín: a Magyar Hemofília Egyesület irodája

Cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 29. II. emelet 7.

Napirend:

    – 2017. évi vezetőségi és pénzügyi beszámoló és azok elfogadása (mellékelve)

   –  2017. évi közhasznúsági jelentés ismertetése és elfogadása

    – 2018. évi programterv ismertetése és elfogadása

   –  2018. évi költségvetés és pénzügyi terv ismertetése és elfogadása

  –   Támogatási szabályzat tapasztalatai

   –  Egyebek

Határozatképtelenség esetén az egyesület közgyűlését változatlan napirenddel ugyanezen nap, 10:30 órára ismételten összehívjuk. A megismételt közgyűlés csak akkor határozatképes, ha a tagok legalább 5 %-a jelen van.

Kérjük tagjainkat, hogy a 2018. évre esedékes tagdíjat fizessék be. A tagdíj 1000 Ft/tag/év, az egyesület bankszámlaszáma: 11707024-20272630. A befizetést elsődlegesen banki átutalással kérjük, de természetesen kérésre sárga csekket (készpénz-átutalási megbízás) is küldünk postai úton. A tagdíjat csak a tárgyévben lehet befizetni, a jogszabály értelmében az előző évben történő túlfizetés tárgyévi támogatásnak, nem pedig éves tagdíjfizetésnek minősül.

Az egyesület legfőbb irányító testülete a közgyűlés, így ennek a találkozónak az is célja, hogy tagjaink elmondják véleményüket az egyesület működéséről. Az elmúlt években már sokszor bebizonyosodott, hogy egyesületünknek komoly szerepe van a hemofília ellátásban, véleménye fontos mind a kezelőorvosok, mind a hivatalos szervek számára. Támogatóink jóvoltából az egyesületnek komoly anyagi lehetőségei is vannak, évről-évre megszervezzük a gyerektáborunkat, senior táborokat, tájékoztató, ismeretterjesztő anyagokat jelentetünk meg, gyógytornával, eszközökkel támogatjuk betegtársainkat. Az egyesület azonban csak akkor működhet jól és hatékonyan, ha a vezetőséghez eljut a tagság akarata, véleménye, ha tudjuk, mi okoz problémát tagságunknak, hogyan, miben tud az egyesület segíteni. Kérjük tehát tagjainkat, hogy minél nagyobb létszámban vegyenek részt rendezvényünkön, osszák meg velünk gondjaikat, ötleteiket, javaslataikat! Amennyiben nincs lehetőségük a személyes részvételre, véleményüket levélben, e-mailen (mhe@mhe.hu) vagy telefonon (+36 30 570 4804) is szívesen fogadjuk.

A résztvevő tagtársaink számára frissítőket illetve étkezést biztosítunk. Előzetes egyeztetést követően, rászoruló vidéki betegtársainknak az egyesület útiköltség-térítést nyújt.

A szervezés megkönnyítésének érdekében kérjük, jelezze részvételi szándékát az mhe@mhe.hu email címen vagy telefonon (+36 30 570 4804).

Magyar Hemofília Egyesület
vezetősége