Támogatási szabályzat


A Magyar Hemofília Egyesület Támogatási Szabályzata

Támogatási alap célja

A Magyar Hemofília Egyesület támogatási alapot hoz létre, amelyből az egyesület tagjai részesülhetnek jelen szabályzatban meghatározott módon.

Támogatási alap létrehozása, fenntartása

Az egyesület a 2016-os gazdasági évben befolyt bevételeiből betegtámogatási alapot hoz létre. Az elkülönített összeg mértékét az egyesület vezetősége határozza meg a 2016-os év pénzügyi zárását követően.

A következő években, a tárgyév pénzügyi zárását követően, az adott évben befolyt, de fel nem használt maradvány összeg vezetőség által meghatározott része a támogatási alapba kerül. Az egyesület vezetősége döntésénél figyelembe veszi, hogy a támogatási alap feltöltése nem veszélyeztetheti az egyesület egyéb, már kitűzött céljainak megvalósítását, illetve az egyesület működését.

Rendkívüli kiadások felmerülése esetén az egyesület vezetősége dönthet a támogatási alap egyéb célra történő felhasználásáról.

Támogatás folyamata

Támogatható célok

 

A támogatás igényelhető

 • a vérzékenységgel összefüggő egészségügyi szolgáltatásokra, beavatkozásokra, vizsgálatokra (például gyógytorna, műtét utáni rehabilitáció, géndiagnosztikai vizsgálat)
 • a vérzékenységgel összefüggésbe hozható életminőség javítására szolgáló eszközök bérlésére, beszerzésére (például térdmozgató gép, járáskönnyítő eszközök, gyógyászati segédeszköz)
 • a vérzékeny betegek munkaerő piaci pozíciójának javítása érdekében oktatási programok (például nyelvoktatás) finanszírozására

 

Támogatás igénylése

A támogatás mértéke a felmerülő költségek maximum 80%-a, de alkalmanként maximum 400.000 Ft lehet. Az egyesület vezetősége különösen indokolt esetben fentiektől eltérő támogatásról is dönthet.

A támogatás igényléséhez az egyesület címére írásban benyújtott kérelem szükséges. A kérelemnek tartalmaznia kell a támogatandó program leírását, melyik fenti támogatandó kategóriába tartozik, a várható költségek teljes összegét, a támogatási igényt és indoklását.

A támogatást azon betegek igényelhetik, akik  tagjai a Magyar Hemofília Egyesületnek és tagdíjukat befizették.

 

Támogatás elbírálása

Az igényeket az egyesület vezetősége bírálja el a beérkezés sorrendjében folyamatosan.

Bírálati szempontok

 • a kérelmező a Magyar Hemofília Egyesület tagja
 • a kérelem a támogatható célok egyikébe sorolható
 • a kérelmező az egyesületi tagdíjat folyamatosan befizette
 • a betegtámogatási program céljára rendelkezésre álló forrás nagysága
 • a beérkezés sorrendje
 • előnyt élvez az, aki még nem részesült támogatásban
 • előnyt élvez az, aki folyamatosan hozzájárul az egyesület működtetéséhez
 • ugyanabban az évben, ismételt támogatásban csak abban az esetben részesülhet a kérelmező, amennyiben újabb igények nem érkeztek be az egyesülethez, és van még szabad forrás, illetve az újabb támogatási igény összefüggésbe hozható az előző támogatás céljainak teljes körű megvalósításával

A támogatás módja

A támogatás összege minden esetben azon intézmény, egészségügyi ellátó szervezet, vagy kereskedelmi cég részére kerül átutalásra vagy kifizetésre, amely intézményben a támogatásban részesülő tag a szolgáltatást igénybe kívánja venni, illetve az eszközt meg kívánja vásárolni. A támogatásban részesülő saját részére, számlájára az egyesület kifizetést nem teljesít. 

Oktatási programok támogatása elsősorban utófinanszírozású lehet, azaz adott oktatási egység (szemeszter, félév, nyelviskolai szint, vizsga) dokumentumokkal igazolt, sikeres zárását követően, annak költsége kerül finanszírozásra.

A támogatási szabályzat letölthető pdf formátumban: LETÖLTÉS