Figyelem felhívás érvénytelen TAJ számok miatt

február 28, 2022 Megosztás Facebookon

Jelzés érkezett a NEAK felől az egyesület részére, hogy az elmúlt időszakban több esetben észlelték hemofíliás betegeknél, hogy érvénytelen TAJ számmal kérték az ellátást. Nem kell hangsúlyoznunk, hogy a betegségünk jellegéből adódóan mennyire fontos, hogy a szükséges kezeléshez, faktorkészítményhez folyamatosan, biztonságosan hozzájussanak betegtársaink, amelynek feltétele az érvényes egészségbiztosítási jogosultság.

Segítséget szeretnénk nyújtani az alábbi rövid összefoglalóval, hogy milyen módon tudják ellenőrizni az ingyenes orvosi ellátási jogosultságot, illetve hogyan lehet rendezni az esetleg érvénytelen TAJ számot.

A legegyszerűbb lehetőség az ügyfélkapus lekérdezés azoknak, akik rendelkeznek ilyen hozzáféréssel. Az ügyfélkapu belépést követően a felhasználónév, a jelszó, valamint a TAJ szám megadását követően lekérdezhetik jogviszonyadataikat. Amennyiben ilyen elérhetőségük nincs, úgy az egészségbiztosítási pénztári feladatkörben eljáró megyei kormányhivatalhoz lehet fordulni személyesen, vagy írásban.

Az a belföldi – azaz állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező – személy, akinek sem biztosítotti, sem jogosulti jogviszonya nincsen (azaz nem áll tanulói jogviszonyban vagy munkaviszonyban), a jogszabály rendelkezései alapján kötelező egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett. A járulékfizetést havonta a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnak (NAV) kell teljesíteni.  A járulék mértéke évente változó; 2022-ben ez havi 8400 Ft.

Sok esetben a tanulói jogviszony megszűnése keletkezteti a TAJ szám érvénytelenségét azoknál, akik a tanulmányaik lezárása után nem helyezkednek el, azaz nem keletkezik munkaviszonyuk. Fontos tudni, hogy az ingyenes orvosi ellátás nem az utolsó tanév végéhez, hanem a diákigazolvány érvényességéhez igazodik. Az őszi félévben ez október végét jelenti, ugyanis a tanulói, hallgatói jogviszony megszűnése után a diákigazolvány még október 31-éig érvényes. Az ingyenes orvosi ellátás ez után még további 45 napig jár, azaz az adott év december 15-ig. Ilyen módon az adott év december 16-ától, azaz a diákigazolvány lejárta utáni 46. naptól egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie azoknak, akik nem állnak munkába. A járulék – ahogy fentebb írtuk – idén havonta 8400 Ft. Az egészségügyi szolgáltatási járulékot  a “NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számla” (számlaszáma: 10032000-06055826) kell megfizetni. Az átutalási megbízás közlemény rovatában az ügyfélnek meg kell adnia a tíz számjegyből álló adóazonosító jelét.

Hasonló a helyzet a munkaviszony megszűnése után is: a jogviszony megszűnését követő 45 napig jár az ingyenes ellátás. Utána – ha nem sikerül újabb munkaviszony létesíteni és nem kap munkanélküli ellátást –, a 46. naptól a fent leírt egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni. Munkanélküliség esetén kérhető – ha nincs semmilyen jövedelme valakinek –, hogy alanyi jogon mentesüljön a járulék megfizetése alól. Ezt egyedi kérelemmel lehet intézni az önkormányzatok szociális osztályán a megfelelő nyomtatvány kitöltésével.

Származhat a TAJ érvénytelensége abból is, hogy valaki meghaladja a 6 havi járuléktartozás mértékét, amelyet a NAV jelzése alapján a NEAK érvénytelenít. Ebben az esetben, ha járuléktartozás miatt érvénytelenített TAJ számú személy rendezi elmaradását, a NAV ezen megfizetést igazoló adatszolgáltatását küld a NEAK-nak, és ezen adatszolgáltatást követő naptól, újra érvényes TAJ számmal és térítésmentesen vehet igénybe ingyenes ellátás. Fontos azonban, hogy az érvénytelenítés ideje alatt igénybe vett egészségügyi szolgáltatások díját ebben az esetben is neki kell megfizetnie. A járuléktartozás rendezése után az érvénytelenség idején igénybe vett ellátások díja nem igényelhető vissza.

A hemofíliás betegeket érintheti a sürgősségi ellátás, amelynek keretében az orvos által a beteg tartós egészségromlásának érdekében sürgősnek nyilvánított esetben érvénytelen TAJ számmal is igénybe lehet venni. Fontos tudni azonban, hogy ezen ellátás költségeit is meg kell téríteni a NEAK felé. A számlázott összeg megegyezik azzal a díjjal, amit a NEAK fizetett volna érvényes TAJ szám esetén az egészségügyi szolgáltatónak, amely az összeg legfeljebb ellátási esetenként 750.000 Ft lehet.

A fenti rövid összefoglalóval a biztonságos ellátás érdekében szükséges fontosabb tudnivalókat szerettük volna közreadni. Fontos hangsúlyozni, hogy a nagyon drága, de a betegek számára ingyenesen biztosított faktorkészítményeket is csak érvényes TAJ számmal lehet igényelni.

Az egészségbiztosító számára sem az a cél, hogy emberek rekedjenek ki az egészségügyi ellátásból, amelyet egy havonta viszonylag alacsony járulék megfizetésével el lehet érni. Mindig hangsúlyozzuk, hogy meg kell becsülni a hazánkban kiemelkedően magas színvonalú faktor ellátást, amelynek alapvető követelménye, hogy a járulékfizetést teljesítsük, a TAJ számunk mindig érvényes legyen.

Részletes információ a következő NEAK tájékoztatóban található: http://www.neak.gov.hu/data/cms1028493/Kisokos.pdf