Közgyűlési meghívó

március 19, 2019 Megosztás Facebookon

Kedves Tagtársunk!

Tisztelettel meghívjuk a Magyar Hemofília Egyesület éves, rendes közgyűlésére. A jelenlegi vezetőség a 2015. évi közgyűlésen négy évre kapott megbízást az egyesület vezetésére, amely idén lejár, tehát a közgyűlésnek új vezetőséget kell választania. Várjuk tagjaink jelentkezését az egyesület új vezetőségébe.
 

Időpont: 2019. május 11. (szombat) 10 óra, vége körülbelül 13 órakor

Helyszín: a Magyar Hemofília Egyesület irodája

Cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 29. II. emelet 7.
 

Napirend:

 • 2018. évi vezetőségi és pénzügyi beszámoló és azok elfogadása
   
 • 2018. évi közhasznúsági jelentés ismertetése és elfogadása
   
 • Régi vezetőségi és ellenőrző bizottsági tagok leköszönése
   
 • Új vezetőségi és ellenőrző bizottsági tagjelöltek bemutatkozása
   
 • Új vezetőségi és ellenőrző bizottsági tagok titkos szavazással történő megválasztása
   
 • 2019. évi programterv ismertetése és elfogadása
   
 • 2019. évi költségvetés és pénzügyi terv ismertetése és elfogadása
   
 • Egyebek

Határozatképtelenség esetén az egyesület közgyűlését változatlan napirenddel ugyanezen nap, 10:30 órára ismételten összehívjuk. A megismételt közgyűlés csak akkor határozatképes, ha a tagok legalább 5 %-a jelen van.

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a tisztújítás során minden egyesületi tagnak joga van akár saját magát, akár más egyesületi tagtársat bármelyik megüresedő posztra jelölnie. A választhatóság feltételeiről az alapszabályrendelkezik, mely az egyesület honlapjáról letölthető.

A vezetőség újraválasztása az egyesületi forma meglétének egyik alappillére ezért arra kérjük Önöket, hogy ha tehetik minél többen jöjjenek el a közgyűlésre és szavazatukkal támogassák azt, hogy egyesületünk tovább folytathassa munkáját a hemofíliás közösségért és képviselhesse annak érdekeit.

Kérjük tagjainkat, hogy a 2019. évre esedékes tagdíjat fizessék be. A tagdíj 1000 Ft/tag/év, az egyesület bankszámlaszáma: 11707024-20272630. A befizetést elsődlegesen banki átutalással kérjük, de természetesen kérésre sárga csekket (készpénz-átutalási megbízás) is küldünk postai úton.

Az egyesület legfőbb irányító testülete a közgyűlés, így ennek a találkozónak az is célja, hogy tagjaink elmondják véleményüket az egyesület működéséről. Az elmúlt években már sokszor bebizonyosodott, hogy egyesületünknek komoly szerepe van a hemofília ellátásban, véleménye fontos mind a kezelőorvosok, mind a hivatalos szervek számára.Támogatóink jóvoltából az egyesületnek komoly anyagi lehetőségei is vannak, évről-évre megszervezzük a gyerektáborunkat, senior táborokat, tájékoztató, ismeretterjesztő anyagokat jelentetünk meg, gyógytornával, eszközökkel támogatjuk betegtársainkat. Az egyesület azonban csak akkor működhet jól és hatékonyan, ha a vezetőséghez eljut a tagság akarata, véleménye, ha tudjuk, mi okoz problémát tagságunknak, hogyan, miben tud az egyesület segíteni. Kérjük tehát tagjainkat, hogy minél nagyobb létszámban vegyenek részt rendezvényünkön, osszák meg velünk gondjaikat, ötleteiket, javaslataikat! Amennyiben nincs lehetőségük a személyes részvételre, véleményüket levélben, e-mailen (mhe@mhe.hu) vagy telefonon (+36 30 570 4804) is szívesen fogadjuk.

A résztvevő tagtársaink számára frissítőket illetve étkezést biztosítunk. Előzetes egyeztetést követően, rászoruló vidéki betegtársainknak az egyesület útiköltség-térítést nyújt.

szervezés megkönnyítésének érdekében kérjük, jelezze részvételi szándékát az alábbi regisztrációs űrlap kitöltésével vagy telefonon (+36 30 570 4804).

Magyar Hemofília Egyesület
vezetősége